Klein Dantzig

 

 

 


home

welkom

inschrijven

historie

organisatie

prikbord

bestuur

tuincommissie

tuinders

natuurlijk tuinieren

bomen

voorterrein

bouwcommissie

van de imker

waarnemingen

over de teek

betrokkenen

service

contact

zoeken

 

 

foto

bomen: beleid

en informatie

Op deze pagina:

 

> bomenlijsten met plattegrond

> kappen of niet kappen

> bomenbeleidsplan

> bomenbeleid

 

 

 

 

 

 

   

 

21-05-2019

 

U kunt hier de pdf met de bomenlijsten en plattegrond van mei 2019 downloaden. Deze staat ook bij de rubriek organisatie/formaliteiten

 

 


 

Kappen of niet kappen, dat is de vraag

 

07-06-2017 Een boom in uw tuin? Die u wilt omzagen/hakken? Kan dat? Misschien kunt u meteen aan de slag, waarschijnlijk niet. Want als het woord ‘boom’ gebruikt wordt, denken we niet aan een sprietje maar aan iets met stam, takken en bladeren.

De regels over het kappen en snoeien van bomen zijn door de gemeente Amsterdam vastgelegd en gelden ook voor Klein Dantzig. Zie voor de complete regeling de website van de gemeente: https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B5FD03557-0FA1-469B-B3D3-F63E40249DA0%7D

 

Heeft u een kapvergunning nodig?

Vaak wel, en dat kunt u zelf nagaan:

• Neem een centimeter en meet de stamomtrek op 1,30 m hoogte. Is die meer dan 31 cm? Dan heeft u altijd een kapvergunning nodig.

• Is de stamomtrek op 1,30 meter hoogte minder dan 31 cm? Dan heeft u geen kapvergunning nodig.

• Twijfelt u, of is dit te ingewikkeld, neem contact met ons op, dan lopen we even langs, met een centimeter.

 

Bovenstaand geldt voor alle bomen: gedoogbomen, coniferen, bijzondere bomen en omgewaaide bomen.

 

Geduld is ene schone zaak

Voor een gewone kapvergunning heeft u geduld nodig: de bomenexpert van het stadsdeel moet een advies uitbrengen, vervolgens neemt het stadsdeel een besluit dat wordt gepubliceerd. En daarna gaat een termijn van 6 weken in, waarbinnen bezwaar kan worden aangetekend, door belanghebbenden. Wordt er geen bezwaar aangetekend dan heeft het besluit van het stadsdeel rechtskracht en kunt u aan de slag. U krijgt daarover altijd bericht, via ondergetekenden.

Als er wel bezwaar wordt aangetekend moet u meer geduld hebben, maar ook dan hoort u de uitkomst via ons.

Als er een boom in uw tuin is omgewaaid, kunt u een noodkapvergunning aanvragen, door ons een mail te sturen, met tuinnummer, soort boom en een paar foto’s. Een noodkapvergunning wordt snel afgegeven, soms al de volgende dag.

 

Herplant-plicht

Als het stadsdeel een kapvergunning verleend, is daar meestal een voorwaarde tot herplant-plicht binnen een bepaalde termijn verbonden. Ook hierover krijgt u van ons bericht. Als u denkt goede redenen te hebben om vrijgesteld te worden van deze verplichting, meldt u dit aan ons bij de aanvraag. Een goede reden kan bijvoorbeeld zijn dat u een half jaar geleden al een boompje plantte in uw tuin. Strikt genomen geldt die verplichting niet specifiek voor uw tuin, waar een boom gekapt wordt, maar voor het complex als geheel. Als u liever geen nieuw boompje in uw tuin plant, kunt u op zoek gaan naar een tuinder die dat wel wil doen. Die zoektocht moet u zelf ondernemen, en als u daar succes in heeft dit even doorgeven. Wij informeren vervolgens het stadsdeel.

 

Snoeien

En als u een boom wilt snoeien? U heeft geen vergunning nodig als u bomen minder dan 20% wilt snoeien.

Bij meer dan 20% in een keer of jaar wel en bij ook de eerste keer knotten, van bijvoorbeeld wilgen. Voor het jaarlijks, twee of driejaarlijks knotten heeft u na de eerste keer geen vergunning meer nodig.

 

Bomenbeleidsplan

Tijdens de afgelopen jaarvergadering leek het alsof een aantal tuinders niet op de hoogte waren van het bomenbeleidsplan, en wanneer en hoe je een kapvergunning moet aanvragen.

Het bomenbeleidsplan vindt u hieronder onder het kopje: Bomen op Klein Dantzig.

 

Resumerend

1. Ga ervan uit dat als u een boom in uw tuin wilt kappen, er een kapvergunning nodig is, tenzij... zie boven.

Aanvragen voor kapvergunningen of vergunningen om meer dan 20% te snoeien kunnen worden ingediend via kapvergunningen[@]kleindantzig.nl Vermeld het soort boom, geef een exacte beschrijving van de plek waar hij staat en voeg en paar foto’s bij. Wij sturen ze gebundeld naar het stadsdeel, dat beslist over het al dan niet verlenen van een vergunning.

2. Hoe lang duurt een aanvraag? Reken op ongeveer 2 maanden; als er bezwaar wordt aangetekend tegen het voornemen de vergunning te verlenen komen daar minstens 6 weken bij.

3. Vragen? Stuur een mailtje aan kapvergunningen[@]kleindantzig.nl

4. bomenbeleidsplan, zie hieronder onder het kopje: Bomen op Klein Dantzig

 

juni 2017

Harro van Weert/Lieke Beijlsmit

  

Bomen op Klein Dantzig


28-09-2016 Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering is het Bomenbeleid geaccordeerd en is een bomencommissiebenoemd, bestaande uit:
Tanja IJzer (voor de tuincommissie), Anita Mulder (voor het bestuur), Saskia van Praag, Wabien Manschot en Lieke Beijlsmit (ook kapvergunningen).


Bomenbeleidsplan en -inventarisatie

Met het aannemen van het Bomenbeleid hebben we niet alleen een belangrijke inventarisatie afgerond, maar ook een houvast voor tuinders: zij kunnen daarin zien wat de ‘status’ is van de bomen in hun tuinen. En dat is belangrijk en makkelijk, omdat die status bepaald of er een grote kans is dat er kapvergunning voor een boom zal worden afgegeven.
De bomencommissie houdt de bomeninventarisatie die bij het plan hoort bij, is vraagbaak voor de tuinders over bomen, en we lopen eens per jaar een rondje over het complex, met de inventarisatie in de hand, om deze waar nodig bij te werken.


Kapvergunningen

Het verlenen van kapvergunningen is de verantwoordelijkheid van het stadsdeel, daar gaan wij op Klein Dantzig niet over, wij doen de aanvraag ervoor.

Wanneer heb je een kapvergunning nodig? Altijd. Tenzij het een boom betreft waarvan de omtrek van de stam minder dan 31 cm is, op 130 cm hoogte. In geval van meerstammigheid geldt de omtrek van de dikste stam.
En let op: ook voor een dode boom die binnen deze norm valt, is een kapvergunning nodig!
Zodra de kapvergunning is ontvangen (of bericht van weigering) wordt contact met de betreffende tuinder opgenomen.

In het Bomenbeleidsplan staan ook bomen die de status van ‘gedoogbomen’ hebben. Dat zijn bomen die ooit te dicht op de erfgrens met de buurtuinen of het pad zijn geplant. Daarvoor wordt, bij verkoop van de tuin, door Klein Dantzig een kapvergunning aangevraagd. Zo proberen we hinder door overhangende takken of veel schaduw, te beperken.

 

Bomen snoeien

Niet alleen het kappen van bomen is aan regels gebonden, ook het snoeien ervan: vuistregel is dat je een boom maximaal 20% per 4 jaar mag snoeien. Dat is een vuistregel: in de 4 jaar krijgt de boom de tijd om zich te herstellen, bij een zeer snel groeiende zou die termijn soms een jaar korter kunnen zijn. En bij een langzaam groeiende boom langer.
Als ongeoorloofde kap of snoei wordt geconstateerd, zal dat worden gemeld bij het stadsdeel; er wordt dan mogelijk, door het stadsdeel, een boete opgelegd.

Kapvergunningen worden collectief aangevraagd, door de kapcommissie (Harro van Weert en Lieke Beijlsmit). Als u een aanvraag wilt doen stuurt u een mailtje naar kapvergunningen[at]kleindantzig.nl met een beschrijving van de boom en liefst een paar foto’s. In principe zijn er twee aanvraagrondes: in het vroege voorjaar en in het najaar.


Bij acuut gevaar

Mocht er sprake zijn van ‘acuut gevaar’, dan kan een noodkapvergunning worden aangevraagd, via hetzelfde mailadres, met toelichting en foto's. Dan wordt door het stadsdeel beoordeeld of er inderdaad sprake is van acuut gevaar.
Bij zeer acuut gevaar kan ook telefonisch contact worden opgenomen met Lieke Beijlsmit (06-53794836) of Harro van Weert.

 

 


 

Bomenbeleid

 

Het bomenbeleid kunt u hier downloaden en staat ook bij de rubriek organisatie/formaliteiten

 

 


 

naar boven

 

© Klein Dantzig & webdesign Janet Witte

Volkstuinencomplex Klein Dantzig | Kamerlingh Onneslaan 19 | 1097 DE Amsterdam

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.