Klein Dantzig

 

 

 home

welkom

inschrijven

historie

organisatie

prikbord

bestuur

tuincommissie

tuinders

natuurlijk tuinieren

bomen

voorterrein

bouwcommissie

van de imker

waarnemingen

volkstuinenbeleid

betrokkenen

over de teek

service

contact

zoeken

 

 

foto

uitvoeringsstrategie volkstuinenbeleid

 

 

 

 

 

 

   

 

Op deze pagina houden we de tuinders op de hoogte van de plannen en de ontwikkelingen.

 

De gemeente Amsterdam heeft een plan opgesteld voor de Volkstuinparken in Amsterdam: Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid. De ambitie is om de Amsterdamse volkstuinparken voor de toekomst te behouden, gekoppeld aan meer openbaarheid, betere toegankelijkheid en breder maatschappelijk (mede)gebruik.


En omdat er belangrijke ontwikkelingen en veranderingen voor de volkstuinparken in de strategie staan, heeft het College dit stuk ter inspraak aangeboden alle volkstuinverenigingen, volkstuinders en andere belanghebbenden. Hieronder vind je de inspraak van onze tuin.

 

 

PDF Inspraak Klein Dantzig – 25 juni 2020

  

Wat zegt het plan in grote lijnen:

 

Volkstuinparken dienen een maatschappelijk doel,


De bedoeling is enerzijds om de volkstuinparken te behouden, en anderzijds om de parken toegankelijker te maken voor buurtbewoners en andere bezoekers,


Alle 40 volkstuinen in Amsterdam krijgen een nieuw contract voor 10 jaar met een verlenging van 10 jaar, en daarmee is de toekomst op middellange termijn zeker gesteld. Er zal wel een verhoging van de grondhuur doorgevoerd worden, maar er komt een compensatie voor tuinders met een laag inkomen,


De verlenging van het huurcontract is onder voorwaarde dat wordt voldaan aan de gemaakte afspraken: meer openbaarheid, betere toegankelijkheid, meer voorzieningen en meer diversiteit,


Volkstuinparken moeten een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van natuur- en milieuvriendelijke inrichting en beheer,


20% wordt openbaar gebied, dit gebied wordt beheerd door de gemeente,


Er moet meer diversiteit in tuinen komen, bv. collectieve tuinen, kleinere tuinen, tijdelijk verhuurde tuinen, cultuurtuinen, zorgtuinen etc., 20 % van de tuinen die door natuurlijk verloop vrijkomen moeten hiervoor gereserveerd worden,


Er komen nieuwe voorzieningen op de volkstuinparken, waar ook niet-tuinders gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld een wandelroute, een fietsverbinding, een theehuisje, ruimte voor spelen en sporten of een voorziening voor educatie, zorg, kunst, gezondheid, duurzaamheid en/of stadslandbouw. De gemeente zoekt en werkt mee om nieuwe constructies en combinaties mogelijk te maken,


De combinatie van openbare ruimte en tuinen vraagt om veel aandacht voor beheer, veiligheid en toezicht. De gemeente maakt hier met alle parken goede afspraken over. De gemeente is verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de openbare delen. De gemeente gaat in gesprek met de bestuurders en tuinders van de Volkstuinparken, en er wordt per tuincomplex maatwerk geleverd,


De transformatie begint met 11 van de 40 tuinen waar veel nieuwbouw omheen komt, hier zit Klein Dantzig niet bij.

 


 

 

© Klein Dantzig & webdesign Janet Witte

Volkstuinencomplex Klein Dantzig | Kamerlingh Onneslaan 19 | 1097 DE Amsterdam