Klein Dantzig

 

 

 home

welkom

inschrijven

historie

organisatie

bestuur

onze werkwijze

formaliteiten

schadeprocedure

prikbord

praktisch

contact

zoeken

 

 

Het bestuur

 

Tuinders kiezen om de drie jaar een bestuur, dat uit minimaal vijf leden bestaat. Het bestuur draagt zorgt voor het beheer van het park, onderhoudt contacten met tuinders en met externe partijen zoals het stadsdeel en de Bond van Volkstuiners. Verder bewaakt het bestuur de financiën en formuleert het een (toekomst)visie en het daarbij behorende beleid voor het beheer. Op een jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) met de tuinders en een vertegenwoordiger van de Bond van Volkstuinders, legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en kunnen de tuinders eigen agendapunten inbrengen waarover wordt gestemd. Ook de commissies brengen op de ALV verslag uit.
Daarnaast organiseert het bestuur andere, meer informele bijeenkomsten om meningen van tuinders te peilen of met hen van gedachten te wisselen.
Het algemeen reglement van de Bond Van Volkstuinders en het tuinreglement van Klein Dantzig zijn referentiekader voor het beheer van het park en het bestuursbeleid.

 

Het bestuur vergadert maandelijks op een vaste dag. Wilt u zaken onder de aandacht van het bestuur brengen of heeft u een vraag, neem dan contact op met de secretaris. Contactgegevens en actuele vergaderdata vindt u op de pagina contact.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Klein Dantzig & webdesign Janet Witte

Volkstuinencomplex Klein Dantzig | Kamerlingh Onneslaan 19 | 1097 DE Amsterdam