Klein Dantzig

 

 

 home

welkom

inschrijven

historie

organisatie

bestuur

onze werkwijze

formaliteiten

schadeprocedure

prikbord

praktisch

contact

zoeken

 

 

Formaliteiten

 

Link naar:

incidentenregistratie

schadeprocedure

bouwvergunning

kapvergunning

tuin opzeggen

bomenbeleid

reglementen

formulieren

 

 

NB! rode tekst is altijd een "link" op deze website

 

 

Incidentregistratie Klein Dantzig

 

18-12-2019

Dit formulier svp invullen bij alle incidenten (ook bij schade). Het is belangrijk dat de veiligheidscommissie een overzicht krijgt zodat ze maatregelen kunnen nemen.

 

klik hier voor het formulier incidentenregistratie

 

Hieronder vind u de schade procedure bij tuinhuisjes.

 

De veiligheidscomissie

veiligheid[at]kleindantzig.nl

 

 

Schadeprocedure tuinhuisjes, hieronder de regeling bij schade!

 

NB, bij elke schade, ook bij glasschade, is sinds 1 januari 2021 een eigen risico van € 150 van toepassing: alleen wat daar boven uit gaat aan schade wordt vergoed.

 

Helaas komt het voor dat er schade wordt aangebracht aan eigendommen van tuinders op het tuincomplex.

De Vereniging is verzekerd tegen dit soort schade bij de verzekeringsmaatschappij Zicht.

 

Dit is de procedure:

 

1. Melden bij de penningmeester van Klein Dantzig en bij de Veiligheidscommissie via het formulier incidentenregistratie.

 

2. Aangifte doen bij de politie (kan via internet: www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen)

 

3. Glasschade laat u zelf repareren en wordt later verwerkt met de opgave aan de verzekering. Dan heeft u het schadeformulier nodig, dat kunt u hieronder downloaden of aanvragen bij de penningmeester. U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier vervolgens, met de politieaangifte en de nota naar de penningmeester van Klein Dantzig.

 

4. In geval van meer schade dan glasschade: schadeformulier invullen en met een bewijs van aangifte en een offerte of rekening voor herstel van de schade opsturen naar de penningmeester of in de brievenbus doen bij het hek of het grote clubhuis en de penningmeester daarvan op de hoogte stellen. De penningmeester stuurt het formulier naar de Bond, die regelt het met de verzekering. Zij nemen eventueel contact op met de tuinder.

 

Hier vind u meer informatie en het schadeformulier, het schadeformulier is ook bij het bestuur verkrijgbaar.

 

Mocht er weer iets veranderen aan deze gang van zaken dan hou ik u op de hoogte. Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

 

Kijk via deze link hoe je schade meld: HOE MELD JE SCHADE.


De Penningmeester,


penningmeester:

Jan Bothenius Lohman
06-44532872

penningmeester[at]kleindantzig.nl

 

PS: Zie ook het bericht van de bond hieronder.

 

 

 

 

^

 

 

Aanvragen bouwvergunningen

 

Let op: neem voor het aanvragen van een bouwvergunning voor een tuinhuis en kweekkas altijd eerst contact op met de Bouwcommissie, contactpersoon Hans Koenders.
Bouwvergunningen worden namens de tuinder door de bouwcommissie bij de Bond van Volkstuinders aangevraagd. De regels staan in het Bouwreglement. Bouwtekening en keuringsformulier inleveren bij of opsturen naar Hans Koenders. Papieren versies van de bouwaanvraag zijn ook bij Hans verkrijgbaar.

Zonder vergunning is het niet mogelijk om te bouwen.

Raadpleeg óók het Bouwreglement voor andere bouwsels zoals gereedschapskisten, gaskisten, pergola’s, schuttingen/windschermen, etc. Bij twijfel: overleg met de bouwcommissie!

Hans Koenders, tuin 112
h.koenders[at]tiscali.nl

 

 

 

Aanvragen kapvergunningen

 

Voor het kappen van een boom is een vergunning nodig van het stadsdeel Oost. Vanaf het najaar 2010 zullen aanvragen voor een vergunning twee keer per jaar worden verzameld en via de Amsterdamse Bond aangeboden aan het stadsdeel. Volgens de verordening van het stadsdeel is een kapvergunning nodig voor alle bomen die op een hoogte van 130 cm een omtrek hebben van 31 cm of meer. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt naar soort boom. (Voor het kappen van een conifeer is dus ook een vergunning nodig!).
Tuinders, die een kapvergunning willen aanvragen, kunnen contact opnemen met Harro of Lieke. zij coordineren de aanvragen en geven desgevraagd advies.

 

Zonder vergunning is het niet mogelijk om te kappen.

 

Harro van Weert, tuin 17
Lieke Beijlsmit, tuin 49
kapvergunningen[at]kleindantzig.nl

 

^

 

 

Tuin opzeggen

 

Als je gaat verhuizen of tuinieren wordt te zwaar voor je dan wil je je tuin opzeggen. Hieronder lees je hoe dat in zijn werk gaat.

Je stuurt een mailtje naar de secretaris met de mededeling dat je je tuin wilt opzeggen. Deze stuurt je een opzegformulier. Dit vul je in en stuur je, liefst digitaal, terug. Dit formulier gaat naar de Bond van Volkstuinders en deze stuurt je een bevestiging.

Vervolgens wordt de taxatiecommissie ingeschakeld. Je krijgt van de secretaris te horen wanneer je tuin en tuinhuis getaxeerd worden. Taxaties kunnen alleen tussen half maart en uiterlijk 1 november plaats vinden. In de winterperiode wordt niet getaxeerd.
De planten in de tuin kunnen namelijk niet goed gewaardeerd worden omdat er veel verdwijnt in de winterperiode.

De tuin moet goed onderhouden en het tuinhuis leeg opgeleverd worden. Als je tuingereedschap hebt of andere spullen ter overname voor een nieuwe tuinder dan kun je dit doorgeven met het bedrag dat je er voor wilt hebben. Dit nemen we mee in de verkoop. Een nieuwe tuinder is overigens niet verplicht deze spullen te kopen. Je mag de spullen natuurlijk ook aan de winkel geven, dan komt de opbrengst ten goede aan de vereniging.

Als tuin en tuinhuis getaxeerd zijn worden de taxatieformulieren naar je toegestuurd ter goedkeuring. Hiervoor heb je twee weken de tijd. Als je niet reageert wordt uitgegaan van goedkeuring. Als je het niet eens bent met het taxatiebedrag kun je in beroep bij de Bond van Volkstuinders. De kosten voor een hertaxatie door de Bond bedragen € 50 voor de tuin en/of € 50 voor het tuinhuis.
Dan wordt de tuin aangeboden aan de zittende tuinders en als deze geen belangstelling hebben wordt de tuin aangeboden aan de aspirant-leden.
Je moet circa zes weken rekenen tussen de taxatie en de daadwerkelijke verkoop.

 

November 2018

 

 

 

• Bomenbeleid

Het bomenbeleid kunt u hier boven downloaden, het bomenbeleidsplan kunt u lezen bij prikbord/bomen

U kunt hier de pdf met de bomenlijsten en plattegrond van mei 2019 downloaden.

 

• Tuinreglement Klein Dantzig

In dit document vind je de volledige tekst van het Tuinreglement Klein Dantzig. Hierin staan specifieke regelingen die van toepassing zijn op Klein Dantzig.

 

 

• Algemeen reglement

Dit reglement is een aanvulling op het Algemeen reglement van de Bond van Volkstuinders.

 

 

Op de website van de Bond van Volkstuinders zijn ook andere belangrijke officiële documenten te vinden:

• Bouwreglement
• Polisvoorwaarden + schadeformulier

 

• Alle statuten en reglementen van de Bond

• Veel gestelde vragen website van de Bond

 

 

^

 

 

© Klein Dantzig & webdesign Janet Witte

Volkstuinencomplex Klein Dantzig | Kamerlingh Onneslaan 19 | 1097 DE Amsterdam