Klein Dantzig

 

 

 home

welkom

inschrijven

historie

organisatie

bestuur

onze werkwijze

formaliteiten

schadeprocedure

prikbord

praktisch

contact

zoeken

 

 

Onze werkwijze

 

Tuinders werken actief mee aan het beheer en verbetering van het park.
Het bestuur werkt samen met een aantal commissies, die evenals het bestuur, bestaan uit tuinders.
Behalve met de commissies werkt het bestuur samen met de redactie van het blad Klein Dantzig en met de webmaster van onze website. Ook zijn er diverse werkgroepen actief die zich bezighouden met een speciaal of actueel onderwerp of vraagstuk rondom het park.


De contactgegevens van de commissies zijn te vinden op de ledenpagina, het besloten gedeelte van deze website en in het blad Klein Dantzig. Een deel van de contactgegevens staan in de rubriek contact.

 

De bomencommissie adviseert tuinders, andere commissies en werkgroepen en het bestuur over de bomen op Klein Dantzig, houdt het bomenbestand op het complex bij. Ook bereidt zij de evaluaties van het bomenbeleidsplan voor. Regelmatig zijn er bijzondere acties zoals de winterbomenwandeling.

 

De bouw- en taxatiecommissie draagt zorg voor het onderhoud van de bebouwing en taxeert de huisjes als een tuin in de verkoop gaat. Ook bouwaanvragen voor tuinhuisjes en kweekkassen lopen via de bouwcommissie. Raadpleeg altijd eerst het bouwreglement voor nieuw- of verbouw tuinhuis, kweekkas, gereedschapskist, gaskist, pergola’s, schutting, windscherm, enz.


De tuincommissie bewaakt de kwaliteit van het algemeen groen in het park, voert tweemaal per jaar een schouw uit in de tuinen en organiseert het algemeen werk, in samenwerking met een aantal algemeen werkbegeleiders. Bij het ontbreken van een tuincommissie wordt dit geregeld door een aantal begeleiders van het algemeen werk, samen met tuinders.


De veiligheidscommissie adviseert tuinders en bestuur aangaande de veiligheid binnen het park en de eigendommen van tuinders en onderhoudt contact met de buurtregisseur.


De winkelcommissie draagt zorg voor de bevoorrading en verkoop via de winkel.

 

Vanaf eind februari tot eind november (uitgezonderd de zomervakantie) werken tuinders elke zaterdag mee aan het onderhoud van het park: het algemeen werk. Dat gebeurt in groepjes. Tuinders worden min of meer per laantje ingedeeld, maar op een andere datum komen is geen probleem, als alle zes verplichte tuinbeurten maar worden vervuld. Bij het niet nakomen wordt een boete opgelegd; de hoogte daarvan wordt jaarlijks vastgesteld door de ledenvergadering. Het werk bestaat uit wieden, snoeien, opruimwerk en schoonmaken van gebouwen. Het algemeen werk duurt van 9.30 tot 12.00. Tuinders die ouder zijn dan 75 jaar zijn vrijgesteld van het algemeen werk.
Het rooster voor het algemeen werk voor het lopende seizoen is te vinden in de rubriek praktisch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Klein Dantzig & webdesign Janet Witte

Volkstuinencomplex Klein Dantzig | Kamerlingh Onneslaan 19 | 1097 DE Amsterdam