Klein Dantzig

 

 

 home

welkom

inschrijven

historie

organisatie

prikbord

bestuur

corona maatregelen

tuincommissie

tuinders

natuurlijk tuinieren

bomen

voorterrein

bouwcommissie

van de imker

waarnemingen

volkstuinenbeleid

fotorubriek

over de teek

praktisch

contact

zoeken

 

 

foto

corona maatregelen
bestuur

 

 


 

foto

 

 

 

Op Klein Dantzg gelden de landelijke corona maatregelen, denk ook aan 1,5 meter afstand als u daar wilt wandelen.

 


 

Update 2 maart 2021

 

Op 6 maart wordt het algemeen werk gestart; zie deze pagina voor het aanmelden en als u zelfstandig algemeen werk wilt doen stuurt u even een berichtje naar algemeenwerk[at]kleindantzig.nl

De zijpaden blijven tot nader orde alleen toegankelijk voor tuinders.

De winkel is weer geopend! U kunt er alke zaterdag tussen 12 en 13 uur terecht, natuurlijk met inachtneming van alle corona-maartregelen.

 


 

Update Bestuur Klein Dantzig 5 november 2020

 

Geen algemeen werkbeurten op 7, 13, en 14 november


Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag heeft het bestuur besloten om de komende twee weken de algemeen werkbeurten niet door te laten gaan (7 13, en 14 november).

 


 

Update 14 oktober 2020 door de Bond van Volkstuinders.

 

Na de persconferentie van 13 oktober gelden de volgende maatregelen op de tuinparken:

 

1. De kantines/clubhuizen blijven dicht.

2. U mag met een groep van maximaal 4 mensen samen afspreken of met alle mensen die bij uw huishouden horen. Dit geldt voor buiten. De afmetingen van onze tuinhuizen maken het ontvangen van 4 gasten op 1,5 meter afstand onmogelijk.

3. De werkbeurten kunnen gewoon doorgaan met inachtneming van de basis regels.

4. Gereedschap dient voor gebruik ontsmet te worden.

5. Voor het verdelen van het werk dienen afdelingsbesturen er voor te zorgen dat er niet teveel mensen bij elkaar komen te staan.

6. Er wordt zoveel mogelijk vanuit huis gewerkt, dit geldt ook voor bijeenkomsten van de afdelingsbesturen.

 

 


 

Update 18 augustus 2020

 

Dinsdag 18 augustus, is er opnieuw een persconferentie van de regering geweest en heeft de burgemeester van Amsterdam haar zorg over de toename van het aantal besmettingen in de stad uit gesproken. Hoewel de beide optredens nog niet geleid hebben tot veel extra maatregelen, is het duidelijk dat de situatie in onze regio zich niet goed ontwikkeld.

Helaas is ook op een van onze tuinparken een besmette persoon in een kantine aanwezig geweest. Het betreffende tuinpark zal daarover de tuinders informeren.

 

Voor het bondsbestuur is deze besmetting en de toename van de besmettingen in de stad aanleiding om opnieuw de kantines/clubhuizen te sluiten. Onze kantines/clubhuizen zijn toch een soort huiskamers en geen professionele horecagelegenheden waardoor het controleren en handhaven van de maatregelen (1,5 meter afstand, handen wassen, thuis blijven bij klachten en administreren wie er binnen zijn) erg moeilijk zijn.

Wij hebben moeten constateren dat in verschillende kantines/clubhuizen de regels door tuinders worden overtreden.

Wij willen voorkomen dat straks de volkstuinparken genoemd gaan worden als een van de besmettingsbronnen.

Nu de vakantieperiode in onze regio voorbij is, heeft dit gelukkig minder gevolgen dan in het hoogseizoen.

Vanaf heden gelden daarom de volgende regels op de tuinparken:

• De kantines/clubhuizen gaan dicht.

• Op de eigen tuin worden niet meer dan 6 volwassen gasten toegelaten. Dit geldt voor buiten. De afmetingen van onze tuinhuizen maken het ontvangen van 6 gasten op 1,5 meter afstand onmogelijk.

• Overal wordt 1,5 meter afstand in acht genomen.

 

Op deze wijze hopen we te voorkomen dat er op onze tuinparken meer besmettingen zullen plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,

namens het bondsbestuur,

Marjon Dekker

secretaris Bond van Volkstuinders

 


 

Update: 01 juli 2020

 

 

Corona update 1 juli en het Algemeen Werk.

 

Er mogen weer meer mensen bij elkaar zijn; het clubhuis kan open en het algemeen werk mag verder uitgebreid worden.

 

Let op! in het clubhuis kunnen en mogen maximaal 15 mensen op 1,5 meter afstand zitten (1/3 van de normale capaciteit). Dit is de reden dat we het aantal tuinders bij het algemeen werk op 15 houden.
Bij mooi weer is de koffiepauze zo veel mogelijk buiten; de kopjes mogen weer van Klein Dantzig gebruikt worden.

Van te voren aanmelden op werkbeurt[at]leindantzig.nl blijft gehandhaafd.

Het gereedschap hoeft niet meer schoongemaakt te worden als iedereen zijn eigen handschoenen blijft gebruiken.

Het is mogelijk om individueel een klus op je te nemen in overleg met de begeleiders algemeen werk algemeenwerk[at]kleindantzig.nl

We volgen het oorspronkelijke rooster van de algemeen werkbeurten.

We houden de zijpaadjes nog even gesloten voor bezoekers, omdat deze te smal zijn voor de 1,5 meter.

De winkel is geopend, niet meer dan 1 tuinder binnen. En betaling geschiedt achteraf per bank.

 

 

We vragen iedereen de 1,5 meter afstand te respecteren!

 

 


 

Update: 24 mei 2020

 

 

Weer aan de slag!

 

Tien weken heeft het algemeen werk stilgelegen vanwege de corona maatregelen. Nu hebben we van de Bond bericht gekregen dat de tuinparken vanaf 1 juni het algemeen werk weer kunnen organiseren. Binnen allerlei grenzen om de veiligheid en gezondheid van iedereen zo goed mogelijk te waarborgen.
Zo pakken we dat bij Klein Dantzig aan:


Alle tuinders wordt 1 maal algemeen werk in 2020 kwijtgescholden. Resteert 5 maal algemeen werk in dit jaar; die kan je allemaal voor een deel in 2020 doen, de rest in 2021. In 2021 zijn er weer gewoon 6 algemeen werkbeurten. Je kunt het ook zo zeggen: voor 2020 en 2021 samen moet je 11 algemeen werkbeurten doen. Werkbeurten voor 2020 kunnen ook in 2021 gedaan, omgekeerd kan dat niet: je kan in 2020 geen werkbeurten voor 2021 doen.


We houden het rooster zoals dat op de website staat aan. De eerste keer AW is op woensdagavond 10 juni (er is in juni geen AW op zaterdag!).


Per keer kunnen 8 tuinders algemeen werk doen, er is steeds 1 begeleider. We breiden het aantal tuinders dat kan meedoen uit als daar aanleiding voor is. Iedereen ziet erop toe dat de anderhalve meter onderlinge afstand wordt gehandhaafd.


Tuinders die algemeen werk willen doen moeten zich daarvoor inschrijven via een mail naar werkbeurt[at]kleindantzig.nl . Dat kan vanaf 6 dagen voor de betreffende datum tot 1 dag ervoor. Iedereen krijgt een bericht of hij/zij inderdaad op de betreffende datum naar Klein Dantzig kan komen voor algemeen werk. Het is niet mogelijk om voor een bepaalde datum met 2 personen voor 1 tuin(nummer) in te schrijven.


Er is een koffie/theepauze, buiten. Het clubhuis mag hiervoor NIET gebruikt worden, dat blijft goeddeels dicht. Koffie en thee wordt zoals gebruikelijk door 1 tuinder gezet, er is melk/suiker/koekjes; neemt je eigen kopje/mok/beker of glas mee, en dat neem je vuil weer mee naar huis of naar de tuin. Er kan niet worden afgewassen in het clubhuis.


Het gereedschap wordt na elke AW corona-schoongemaakt door de tuinders samen met de begeleider. Als je liever eigen gereedschap gebruikt kan je dat nadat het werk is verdeeld even in je tuin ophalen. Iedereen dient zijn eigen tuinhandschoenen te dragen!


De begeleider maakt na afloop samen met de tuinders deurklinken, stelen of handvaten van gebruikt gereedschap schoon. Klein Dantzig zorgt voor ontsmettingsmiddelen; er zijn ook plastic wegwerp-handschoenen die kunnen worden gebruikt bij het schoonmaken van de toiletten. Dat is in de afgelopen 10 weken door bestuursleden gedaan en wordt nu weer een klus voor het AW.


Na afloop van het algemeen werk kan er in het gereedschapshok handen worden gewassen. Klein Dantzig zorgt voor zeep en (papieren) handdoekjes.


De mailbox werkbeurt[at]kleindantzig.nl wordt beheerd door Saskia van Praag. Zij stuurt iedereen die zich inschreef een mail retour of hij/zij wel of niet ingedeeld zijn en de avond voor het AW de betreffende begeleider een lijst met namen en tuinnummers mailen. Vergeet niet bij inschrijving je tuinnummer te vermelden!


Er is al een aantal tuinders die zelfstandig klussen doen in het onderhoud van het algemeen groen. Klussen die anders tijdens de algemeen werkbeurten gedaan moeten worden. Daarvoor worden in redelijkheid algemeen werkbeurten afgetekend. Heb je daar ook belangstelling voor? Stuur een mailtje naar algemeenwerk[at]kleindantzig.nl met een voorstel of spreek een van de begeleiders even aan. Je kan dat mailadres ook gebruiken als je wil laten aftekenen.


We zijn ook bij Klein Dantzig op zoek naar ‘het nieuwe normaal’. Dat betekent voor het AW dat niet alle praktische plannen ook echt handig kunnen blijken. Check daarom de website www.kleindantzig.nl regelmatig, want daar worden veranderingen of nieuws onder de speciale corona-button aangekondigd!

 

Het bestuur en de begeleiders algemeen werk, mei 2020

 

 


 

Update: 28 april 2020Corona maatregelen


Over het algemeen worden de maatregelen goed nageleefd op het tuincomplex.

 

Er zijn nog een paar aandachtspunten:

• Geen fietsen stallen op de paden; dit maakt het moeilijker om de 1,5 m afstand te houden.
• Het is fijn dat kinderen op Klein Dantzig terecht kunnen, maar houd s.v.p. rekening met ouderen en andere bezoekers
• Ga niet ‘over het pad heen’ met elkaar praten; dan hou je zelf wel afstand, maar dan kunnen anderen er niet langs

 


Verkoop aarde en zand kan weer vanaf 2 mei


De Bond heeft groen licht gegeven voor de verkoop van aarde en zand.

Vanaf zaterdag 2 mei kan er van 12:00 tot 13:00 uur aarde en zand gekocht worden.

 

Hoe gaat het in zijn werk:

• iedereen houdt bij de verkoop 1,5 meter afstand.

• Niemand betreedt dan het stuk tussen de winkel en de Boshoek zonder toestemming van het dienstdoende winkelcommissielid.

• Het winkelcommissielid noteert naam, tuinnummer en meegenomen artikelen.

• Betaling geschiedt achteraf via een per mail gestuurde rekening en bankoverboeking.
• De winkel blijft gesloten.

 

 


 

 

Update: 26-03-2020

Nieuwe maatregelen Klein Dantzig:

 

Om de drukte door wandelaars iets te verkleinen heeft het bestuur het volgende besloten:
• Laan Frankendael wordt afgesloten voor wandelaars
• de zijpaden zijn alleen toegankelijk voor de tuinders.
• de paden worden afgesloten door rood/wit lint. De tuinder kan er overheen of onderdoor.De volgende activiteiten zijn verplaatst:


• de ALV is verplaatst naar zaterdag 7 november 2020
• de Plantjesmarkt komt volgend jaar terug
• het Jubileumfeest is verplaatst naar 2021.
• Keuring Keurmerk Natuurlijk Tuinieren is onder voorbehoud verplaatst naar 1 juni
• Tuinhuisjes spreekuur alleen op afspraak in de buitenlucht. Stuur een mail naar bouwcommissie[at]kleindantzig.nl

 

 


 

 

Update: 23-03-2020


Coronavirus: preventie in de vereniging en op het tuinpark #2

 

 

Nu de landelijke voorschriften en adviezen i.v.m. de corona uitbraak zijn aangescherpt, gelden op de tuinparken de volgende regels.

LET OP: DIT ZIJN GEEN ADVIEZEN MAAR VOORSCHRIFTEN.

Op locaties zoals vakantieparken (ook op de tuinparken) gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.

 


1. Alle kantines/clubhuizen blijven tot 1 juni gesloten.
2. Alle tuinwinkels blijven gesloten met uitzondering van de gasverkoop. Er mag uitsluitend met pin betaald worden.
3. Voor het inleveren van afval op het tuinpark geldt dat de regels voor afstand en groepsvorming moeten worden nageleefd.
4. Alle ledenvergaderingen worden uitgesteld tot het najaar.
5. Alle bijeenkomsten van afdelingsbesturen en commissies gaan niet door. Er kan natuurlijk wel digitaal of telefonisch worden vergaderd.
6. Het algemeen werk op de zaterdagen en eventueel andere dagen zal op een andere wijze worden georganiseerd. Uw afdelingsbestuur zal u hier over berichten.
7. Spreekuren van afdelingsbesturen vervallen. Eventueel kan een afdelingsbestuur besluiten om in dringende gevallen een afspraak te maken met een tuinder.
8. Inschrijvingen op de wachtlijst kan alleen digitaal.
9. De taxaties en verkopen van huisjes worden opgeschort tot 1 juni, met uitzondering van de overdracht van reeds verkochte tuinhuizen. Deze kunnen op afspraak worden afgehandeld.
10. Voor alle tuinders geldt: het regels rond het bijhouden van de eigen tuin, het pad, de heg en de slootkant blijven van kracht. De controles hierop blijven doorgang vinden.
11. De tuinparken blijven vanaf 1 april gewoon open voor wandelaars.De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:


• Blijf zoveel mogelijk op uw tuin. Ga alleen buiten uw tuin voor werk, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep.
• Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook op de tuin: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
• Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis of in uw tuinhuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf dan iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
• Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni, ook met minder dan 100 mensen.
• Er mogen maximaal drie mensen bij elkaar zijn die anderhalve meter afstand van elkaar dienen te houden. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
• Afdelingsbesturen kunnen tuinders of bezoekers wegsturen en de toegang tot het tuinpark ontzeggen als die zich niet aan de voorschriften houden, ook als dit op de ‘eigen’ tuin gebeurt.


LATEN WE ER MET ELKAAR VOOR ZORGEN DAT DE TUINPARKEN OPEN KUNNEN BLIJVEN!

 

 


 

20-03-2020

 

toevoeging op onderstaande bericht:

 

De toiletten blijven voorlopig open en zullen regelmatig worden schoongemaakt.

Bij toiletbezoek svp zelf meenemen:


• Zeep
• Handdoek
• Hygiëne-doekjes om deurknoppen en kranen schoon te maken

 

Bedankt voor jullie medewerking

 


 

16-03-2020

 

Beste tuinders,


We hebben deze lente te maken met een uitzonderlijke situatie. Deze nieuwsbrief is bedoeld om jullie te informeren over de maatregelen die op Klein Dantzig genomen worden in verband met het coronavirus.


Het goede nieuws is dat ons tuinpark geopend kan blijven, en gezien de grootte van onze tuinen is het niet moeilijk om de nodige afstand te houden.

De Bond heeft ons geïnformeerd dat wij de overheidsmaatregelen volgen, en dat daarom alle vergaderingen en evenementen worden afgelast en dat het clubhuis en de winkel worden gesloten tot 6 april. Het bestuur zal per mail vergaderen. Lees svp de onderstaande brief van de Bond.

Voor Klein Dantzig betekent dit het volgende:
• het Algemeen Werk gaat niet door tot in ieder geval 6 april
• de Winkel en het Clubhuis blijven gesloten tot in ieder geval 6 april
• vergaderingen gaan niet door, maar online contact is natuurlijk altijd mogelijk.

Het inleveren van planten voor het voorterrein is verschoven naar zaterdag 11 april.
Iedereen is welkom op de tuin, maar houd gepaste afstand. Ben je ziek of verkouden, kom dan niet naar de tuin.


Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben ingelicht,
met vriendelijke groet en het allerbeste voor ieders gezondheid,
Het bestuur van Klein Dantzig

 

 

 

16-03-2020


Bericht van het bestuur van de Bond van Volkstuinders

 

Coronavirus: preventie in de vereniging en op het tuinpark


Zondag 15 maart 2020, heeft de regering nieuwe maatregelen afgekondigd en adviezen bekend gemaakt om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De maatregelen en adviezen gelden tot en met in ieder geval 6 april a.s. Iedere inwoner van Nederland moet zich aan deze maatregelen en adviezen houden. Wat betekent dit specifiek voor onze tuinparken?

 


Verplichting

 

De afgekondigde verplichte sluiting van eet- en drinkgelegenheden per 15 maart 18.00 uur geldt óók voor verenigingsgebouwen/clubhuizen. Dit is geen advies, maar een maatregel van overheidswege die opgevolgd dient te worden.

 


Adviezen

Om overdracht van of besmetting met het coronavirus te voorkomen en in ieder geval zo veel mogelijk te beperken, hebben wij de volgende adviezen voor de tuinparken samengesteld:


• Sluit alle algemene verenigingsgebouwen zoals clubhuis (ook die zonder horecafunctie), tuinwinkel en toiletten;


• Hou geen activiteiten, evenementen en/of bijeenkomsten met of voor leden en/of gasten, ook niet in de buitenlucht;


• Organiseer geen algemeen werk of onderhoud;


• Hou geen bestuurs-, commissie- of andere vergaderingen. Overleg zo nodig en indien mogelijk via e-mail, whatsapp, de telefoon (conference call) of videobellen.


• Het tuinenpark kan openblijven en tuinders kunnen naar hun eigen tuin, mits men tenminste 1,5 meter afstand houdt tot anderen. Communiceer hierover. Vraag leden direct sociaal contact zoveel mogelijk te vermijden. Geef aan dat men in ieder geval niet naar de tuin moet komen als ze verkouden zijn, koorts hebben, of zich ziek voelen.


• Ga na waar op het tuinpark mogelijke bronnen zijn van contactbesmetting, zoals kranen, pompen, handvatten van kruiwagens. Geef daar voorlichting over en zorg voor regelmatig schoonmaken van deze bronnen of roep leden op zelf zorg te dragen voor ontsmetting/reiniging voor gebruik.


• Overweeg om de toegangspoort(en) tussen zonsop- en ondergang open te laten. Minder handen aan de poort betekent minder kans op besmetting.


Deze adviezen gelden in ieder geval tot en met 6 april 2020 en zijn gebaseerd op de informatie van de Rijksoverheid tot 16 maart 2020. Hou met regelmaat berichtgeving van de overheid (RIVM) in de gaten en volg nieuwe (mogelijk tussentijdse) algemene adviezen of maatregelen op.

 

 

 

Einde bericht over het corona virus

 

 

 

© Klein Dantzig & webdesign Janet Witte

Volkstuinencomplex Klein Dantzig | Kamerlingh Onneslaan 19 | 1097 DE Amsterdam