Klein Dantzig

 

 

 


 

home

welkom

inschrijven

historie

organisatie

prikbord

100 jr Klein Dantzg

bestuur

tuinders

bouwcommissie

bomencommissie

natuurlijk tuinieren

voorterrein

van de imker

volkstuinenbeleid

fotorubriek

tuincommissie

waarnemingen

over de teek

praktisch

contact

zoeken

 

 

Evaluatie bomenbeleidsplan

 

 

foto foto foto

bomencommissie


     

21-5-2019

 

Evaluatie bomenbeleidsplan Klein Dantzig mei 2019

 

 

Doel bomenbeleidsplan:

 

• duidelijkheid geven over het huidige bomenbestand op ons tuinpark: welke bomen zijn monumentaal, beeldbepalend en daarmee behoudenswaardig en krijgen geen kapvergunning van de Stadsdeelraad.

• advies geven over hoe we om dienen te gaan met de bomen op het complex.

• advies geven over de aanplant van nieuwe bomen zodat het karakter van een volkstuinpark blijft behouden.

• waardevolle bomen bescherming bieden

• de procedures voor kappen en snoeien vergemakkelijken.

 

 

Wie?

In de voorjaarsvergadering op mei 2016 werd de bomencommissie benoemd met als belangrijke opdracht het ter vergadering aangenomen bomenbeleidsplan na 3 jaar, in 2019, te evalueren.

De commissie bestaat uit Len van Twisk (bestuurslid), Saskia van Praag, Tanja IJzer (ook lid cie herinrichting voorterrein), Wabien Manschot en Lieke Beijlsmit (contactpersoon, ook kapcommissie) met als reserve-lid Rita Poppen. Len van Twisk heeft najaar 2018 Anita Mulder vervangen. Saskia, Tanja en Lieke zijn ook begeleiders van het algemeen werk.

 

De bepaling dat in de bomencommissie een bestuurslid moet zitten vervalt, vanaf heden bestaat de commissie uit tenminste 4 en maximaal 6 tuinders waarvan tenminste 1 ook algemeen werkbegeleider is.

 

Wat doen wij?

• het bepalen van de gezondheid van bomen op het complex
• zo nodig het inschakelen van externe deskundigen
• driejaarlijkse inventarisatieronde van het complex
• bomenbeleid algemeen groen in overleg met de tuincommissie (bij het ontbreken hiervan gebeurt dit nu met de begeleiders algemeen werk.

 

Hoe doen we dat?

Al in 2016 besloten we om tenminste tweemaal per jaar een ‘bomenrondje’ langs alle tuinen en het algemeen groen te houden, met de bomenlijst en gedoogbomenlijst die bij het bomenbeleidsplan horen in de hand. Dat deden we najaar 2016 voor het eerst, toen allemaal samen. Later besloten we, om praktische redenen, om 2- of 3-tallen te vormen. De verslaglegging van deze rondjes werd ingevoerd op beide lijsten en rondgestuurd. Soms waren er vragen of opmerkingen, soms het verzoek aan andere leden van de commissie om even bij de betreffende tuin langs te lopen om meer helderheid te verschaffen. In 2018 werden meer dan 2 bomenrondjes gelopen, omdat we ruim op tijd wilden zijn met onze voorbereiding van deze evaluatie. Sinds najaar 2018 worden onze bevindingen meegenomen in de rapportages van de najaars-schouw.

 

Naast deze bomenrondjes schoven we tenminste 2 maal per jaar om tafel, om de resultaten en voortgang te bespreken.

 

Opvallend?

Bomen groeien niet snel. Dat betekent dat er op de bijgevoegde, herziene bomenlijst en gedoogbomenlijst geen bomen zijn bijgekomen; er zijn wel bomen geschrapt omdat ze gekapt zijn of van “status” veranderd. Sommige bomen bijvoorbeeld, in de lijst van 2016 aspirant- monumentaal, zijn dat in verband met storm- of sneeuwschade in de lijst van 2019 niet meer.

 

Dat er geen bomen op de bomenlijst zijn toegevoegd betekent niet dat er sinds 2016 geen bomen zijn geplant door tuinders, integendeel. We zagen vooral veel nieuwe fruitbomen, al dan niet in lei-vorm. Dat is verheugend, juist die bomen horen thuis op een volkstuinpark.

 

In de bomenlijst van 2016 ontbraken bomen in het algemeen groen, bijvoorbeeld de knotwilgen langs de middensloot en de prunussen voor het clubhuis en bomen erachter. Deze zijn nu wel opgenomen.

 

Anders dan in de bomenlijst van 2016 gebruiken we nu altijd Nederlandse namen. Altijd, tenzij er geen is, in dat geval wordt de Latijnse naam van de betreffende boom gebruikt.

 

Wanneer (aspirant) monumentaal of (aspirant) beeldbepalend?

Hierbij hebben we de criteria van het bomenbeleidsplan aangehouden: “een monumentale boom is een mooi ontwikkelde boom in zijn soort, in sommige gevallen ook een soort die niet veel voorkomt is op het complex.” Een monumentale boom is dus meestal een grote boom (in zijn soort).

 

“Beeldbepalend is gerelateerd aan de standplaats van de boom: is de boom zichtbaar, binnen het complex, dus vanaf de looppaden of vanaf de openbare weg (de bomen die aan de randen staan van KD).” Daarnaast is relevant of de boom even bijzonder ‘beeld’ heeft, er van even afstandje bijzonder uitziet. Dit betreft meestal de vorm van de boom.

 

Wat betekent de bomenlijst voor de bomen in mijn tuin?

Voor bomen in uw tuin die op bijgevoegde bomenlijst staan wordt geen kapvergunning afgegeven door het stadsdeel; we vragen voor deze bomen een dergelijke vergunning niet aan.

 

Maar er zijn uitzonderingen. Het makkelijkste voorbeeld is het omwaaien of het afbreken van een (groot) deel van een boom. Dan wordt er een gemotiveerde (nood)kapvergunning aangevraagd door de kapcommissie. Het is nog nooit voorgekomen dat deze werd geweigerd.

 

En de gedoogbomenlijst?

Op deze lijst staan bomen die in het verleden te dicht op de greppel of het pad werden geplant. Die afstand moet minimaal 1 meter zijn. Als een tuinder een kapvergunning voor een gedoogboom aanvraagt, moet wel de normale procedure worden gevolgd, maar is het zo goed als zeker dat die kapvergunning wordt verleend.

 

Bij verkoop van een tuin wordt gekeken of er gedoogbomen in staan; als dat het geval is, wordt daar een kapvergunning voor aangevraagd, soms al voor de verkoop van de betreffende tuin. De (aspirant) koper wordt hierover geïnformeerd en weet dat als hij/zij de tuin koopt, daar de verplichting bij hoort de betreffende boom te kappen (als de kapvergunning wordt verleend).

 

Bijvangst

Onze bomenrondjes inspireerden Wabien om voor te stellen een bomenwandeling de beschrijven. Instemming alom. Het worden twee bomenwandelingen: een winterbomen- en een zomerbomenwandeling. De winterbomenwandeling is klaar en wordt hier door haar gepresenteerd.

 

Namens de bomencommissie,

April 2019

 

 

 


 

 

© Klein Dantzig & webdesign Janet Witte

Volkstuinencomplex Klein Dantzig | Kamerlingh Onneslaan 19 | 1097 DE Amsterdam

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.