Klein Dantzig

 

 

 home

welkom

inschrijven

historie

organisatie

prikbord

100 jr Klein Dantzg

bestuur

tuinders

bouwcommissie

bomencommissie

natuurlijk tuinieren

voorterrein

van de imker

volkstuinenbeleid

fotorubriek

tuincommissie

waarnemingen

over de teek

praktisch

contact

zoeken

 

Kappen of niet kappen

 

foto foto foto

bomencommissie


 

01-03-2021

 

Kappen of niet kappen, dat is de vraag

 

Een boom in uw tuin? Die u wilt omzagen/hakken? Kan dat? Misschien kunt u meteen aan de slag, waarschijnlijk niet. Want als het woord ‘boom’ gebruikt wordt, denken we niet aan een sprietje maar aan iets met stam, takken en bladeren.

De regels over het kappen en snoeien van bomen zijn door de gemeente Amsterdam vastgelegd en gelden ook voor Klein Dantzig. Zie voor de complete regeling de website van de gemeente: https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B5FD03557-0FA1-469B-B3D3-F63E40249DA0%7D

 

Heeft u een kapvergunning nodig?

Vaak wel, en dat kunt u zelf nagaan:

• Neem een centimeter en meet de stamomtrek op 1,30 m hoogte. Is die meer dan 31 cm? Dan heeft u altijd een kapvergunning nodig.

• Is de stamomtrek op 1,30 meter hoogte minder dan 31 cm? Dan heeft u geen kapvergunning nodig.

• Twijfelt u, of is dit te ingewikkeld, neem contact met ons op, dan lopen we even langs, met een centimeter.

 

Bovenstaand geldt voor alle bomen: gedoogbomen, coniferen, bijzondere bomen en omgewaaide bomen.

 

Geduld is ene schone zaak

Voor een gewone kapvergunning heeft u geduld nodig: de bomenexpert van het stadsdeel moet een advies uitbrengen, vervolgens neemt het stadsdeel een besluit dat wordt gepubliceerd. En daarna gaat een termijn van 6 weken in, waarbinnen bezwaar kan worden aangetekend, door belanghebbenden. Wordt er geen bezwaar aangetekend dan heeft het besluit van het stadsdeel rechtskracht en kunt u aan de slag. U krijgt daarover altijd bericht, via ondergetekenden.

Als er wel bezwaar wordt aangetekend moet u meer geduld hebben, maar ook dan hoort u de uitkomst via ons.

Als er een boom in uw tuin is omgewaaid, kunt u een noodkapvergunning aanvragen, door ons een mail te sturen, met tuinnummer, soort boom en een paar foto’s. Een noodkapvergunning wordt snel afgegeven, soms al de volgende dag.

 

Herplant-plicht

Als het stadsdeel een kapvergunning verleend, is daar meestal een voorwaarde tot herplant-plicht binnen een bepaalde termijn verbonden. Ook hierover krijgt u van ons bericht. Als u denkt goede redenen te hebben om vrijgesteld te worden van deze verplichting, meldt u dit aan ons bij de aanvraag. Een goede reden kan bijvoorbeeld zijn dat u een half jaar geleden al een boompje plantte in uw tuin. Strikt genomen geldt die verplichting niet specifiek voor uw tuin, waar een boom gekapt wordt, maar voor het complex als geheel. Als u liever geen nieuw boompje in uw tuin plant, kunt u op zoek gaan naar een tuinder die dat wel wil doen. Die zoektocht moet u zelf ondernemen, en als u daar succes in heeft dit even doorgeven. Wij informeren vervolgens het stadsdeel.

 

Snoeien

En als u een boom wilt snoeien? U heeft geen vergunning nodig als u bomen minder dan 20% wilt snoeien.

Bij meer dan 20% in een keer of jaar wel en bij ook de eerste keer knotten, van bijvoorbeeld wilgen. Voor het jaarlijks, twee of driejaarlijks knotten heeft u na de eerste keer geen vergunning meer nodig.

 

   

 

© Klein Dantzig & webdesign Janet Witte

Volkstuinencomplex Klein Dantzig | Kamerlingh Onneslaan 19 | 1097 DE Amsterdam