Klein Dantzig

 

 

 home

welkom

inschrijven

historie

organisatie

prikbord

100 jr Klein Dantzg

bestuur

tuinders

bouwcommissie

bomencommissie

natuurlijk tuinieren

voorterrein

van de imker

volkstuinenbeleid

fotorubriek

tuincommissie

waarnemingen

over de teek

praktisch

contact

zoeken

 

foto

werkgroep voorterrein

Op deze pagina:

 

> Sloop

> Herstfklusdag 2021

> Presentatie werkgroep voorterrein

> Doorkijkje vanuit boshoek

> Plannen voorterrein 10-2020

> Blauw van de korenbloemen

> Het zoemt van de insecten

> Beplanting voorterrein

 

 

> Kiemplantjes

> Herinrichting voorterrein

> Drie varianten herinrichting voorterrein

> Diverse stukken om te downloaden

 

   

Werkgroep herinrichting voorterrein: Yvonne Kleber, Tanja IJzer, Harro van Weert, Roos Meeder

 

Op deze plek plaatsen we regelmatig korte berichten en foto’s over de herinrichting van het voorterrein. Een beschrijving ervan hangt in het clubhuis.

 


 

Een bloemenweide achter de winkel

 

Achter de winkel is afgelopen voorjaar op een kaal stuk grond bloemenzaad gestrooid. Na een aarzelend begin van voorzichtige sprietjes, en mede dankzij de toegewijde sproeibeurten door het algemeen werk en Tanja is het nu een bloemenzee. Een bloemenzee die gonst van de insecten bovendien. Ik herinner me van een eerder ingezaaid stuk, dat er elke maand andere planten/bloemen te zien zijn, en ga zelf regelmatig even kijken. Advies aan de lezers: doe dat ook!
In mijn eigen tuin heb ik op een paar open plekken dit voorjaar ook bloemzaad gestrooid. Prachtig, zij het niet zo indrukwekkend als bij de boshoek!

 

16-06-2022 Lieke Beijlsmit

 

foto

Overzichtje

 

foto

links:Phacelia rechts:Inkarnaatklaver

 

foto

Wie weet hiervan de naam?

 


 

foto

 

Sloop

 

23-01-2021 Afgelopen week is met de sloop van de oude werkplaatsen en de wc’s begonnen. De eerste dagen werd het asbest verwijderd. De echte sloop start maandag 24 januari en gaat naar verwachting enkele weken duren.
Het kruiwagenhok is ook leeggehaald voor de sloop. De kruiwagens staan op de boshoek. De sleutel van het kruiwagenhok (tevens ingang Kamerlingh Onneslaan) zit nu op de boshoek. Kruiwagens zijn bereikbaar en ze kunnen gebruikt worden. Wel op zijn kop terugzetten, zodat ze droog blijven. Fietsen graag elders parkeren, zodat de werklui er geen last van hebben.

 

foto foto

 


 

Herfstklusdag 2021

 

Zaterdag 30-10-2021 hebben we een Herfstklusdag gehad in de stromende regen.
Met ruim 20 man zijn we aan de slag gegaan in de boshoek, opruimen oude werkplaats, opruimen clubhuis, voorwerk nieuwe drainage, voorwerk nieuwe gasopslag en nog veel meer. Met een geweldige catering en een heerlijke pompoensoep uit de boshoek van Klein Dantzig was het een zeer geslaagde dag.

 

Bekijk de foto's

 


 

02-02-2021

 

Presentaie vernieuwing Voorterrein

 

Vorige week hebben we als werkgroep voorterrein een presentatie (online) aan het nieuwe bestuur gegeven. Je kunt de presentatie bekijken via de link:

 

pres_werkgr_voort_02_2021

 


 

Doorkijkje vanuit boshoek

 

Zicht op de waterpartij in park Frankendael vanuit klein dantzig. Takkenwal aan de achterzijde van de boshoek verwijderd. Herinrichting voorterrein vordert!

 

foto

24-12-2020 - foto Lieke Beijlsmit

 


 

08-10-2020

 

Herinrichting voorterrein


Het entreegebied van Klein Dantzig aan de Kamerlingh Onneslaan is heel mooi geworden. Iedereen heeft dit jaar kunnen genieten van de biologische planten die inmiddels goed aangeslagen zijn en van het biologische bloemenmengsel voor de winkel.

Wat gaat er dit jaar nog gebeuren?

· In plaats van het bloemenzaadmengsel komen vaste planten, die aansluiten bij de planten rond het insectenmonument
· Het terras voor de winkel wordt uitgebreid


Wat zijn de plannen voor volgend jaar?

· Sloop werkplaats en kruiwagenhok

· Sloop van de huidige ‘fietsenstalling’

· Bouw overkapping voor winkelopslag en nieuw kruiwagenhok

· Inrichten van een zogenaamd klusplein zodat er – vooral voor het algemeen werk – ruimte is om onderhoud te doen.

 

> Hierover wordt op de komende ledenvergadering gestemd.

 

 

De fasering:

Per fase kijken we naar de precieze invulling. De plannen en planning kunnen nog wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van de Uitvoeringsstrategie Volkstuinen van de Gemeente Amsterdam.

 

Fase 1 - 2020 Entree buiten park, rondom insectenmonument en voor de winkel (gazon, border en terras)
Fase 2 - 2021 Sloop oude werkplaats en wc, inrichten klusplein, overkapping winkelvoorraad
Fase 3 Gebied rondom clubhuis: gras, waterkant, bestrating en terras
Fase 4 Bouwrijp maken boshoek en besluit over herinrichting
Fase 5 Infrastructuur van de boshoek: afhankelijk van besluit herinrichting
Fase 6 Inrichting boshoek en strook langs water: herplant bomen, beplanting, paden
Fase X Moeras: uitgraven, oevers, beplanten. Deze fase kan ook parallel aan andere fases gebeuren

 

Tweede fase

In 2021 staat de tweede fase gepland. Op verzoek van het bestuur hebben we prioriteit gegeven aan het vormgeven van de opslag van de winkel, omdat de huidige opslag in steeds slechtere staat verkeert. Die opslag komt achter de huidige winkel en daarmee komt het leegmaken van de boshoek dichterbij. In deze fase willen we ook de oude winkel, werkplaats en wc slopen.

 

Wat gaat er gebeuren:

Op dit moment zijn we druk aan het rekenen en tekenen. Een eerste kostenraming komt uit op 10.000 euro voor deze fase. We denken erover om een aannemer in te huren voor het gehele pakket. De kosten worden dan waarschijnlijk lager. Het muurtje rond de fietsenstalling zal in eigen beheer gesloopt worden, de rest besteden we uit. Vanzelfsprekend worden er tzt drie offertes aan het bestuur voorgelegd, en dat eist ook de Bond.

We vragen de ledenvergadering om:

1. In te stemmen met een verlenging van het mandaat van de uitvoering van de tweede fase
2. Op de begroting van 2021 een bedrag van 10.000 euro te reserveren voor deze fase

Namens de werkgroep voorterrein.

 

 


 

Het wilde bloemenveld nu blauw gekleurd van de korenbloemen

01-07-2020 foto's Lieke Beijlsmit

 

foto

 


 

Het ingezaaide stuk voor de winkel zoemt van de bezoekende insecten

26-05-2020 foto's Lieke Beijlsmit

 

foto

 

foto

 


 

Beplanting border rond Insectenmonument


23-03-2020 De afgelopen week heeft de werkgroep Natuurlijk Tuinieren de border met veel toewijding en plezier grotendeels beplant. De nog kale stukken worden dit voorjaar gevuld met o.a. planten die tuinders en de Bloementuin van Darwin willen bijdragen. We hopen op een bloem- en insectenrijk resultaat!

 

tekst en foto's Annelies Snijder

 

foto

 


 

20-03-2020

 

foto

 

Beplanting border rond Insectenmonument

 

De werkgroep Natuurlijk Tuinieren is de laatste dagen druk bezig met het beplanten van het perk rond het insectenmonument. Vordert gestaag, en er is natuurlijk ook tijd om koffie te drinken.
Waren de eerste opkomende zaailingen in het ‘diaboloperk’ een paar dagen geleden al te zien (zie de foto’s), nu ligt er een prachtig groen waas van honderden kleine plantjes. Er is tijdelijk afzetlint omheen gespannen…

 

tekst en foto's Lieke Beijlsmit

 


 

Kiemplantjes in het grote perk bij de diabolo

 

foto

 

17-03-2020 Drie weken geleden werd het grote perk bij de diabolo ingezaaid met een bloemenmengsel. En kijk toch, het ontkiemt!! Overal kleine mini- plantjes. Komend weekend wordt het wat kouder, maar deze dappere dodo’s staan over twee maanden in bloei!

 

tekst en foto's Lieke Beijlsmit

 


 

10-03-2020

 

Herinrichting voorterrein

 

De herinrichting van het voorterrein is gestart in een februari week waarin het vrijwel voortdurend regende. Gelukkig misschien dat er veel grind lag, nu kwamen de shovels en karren die Buunk gebruikte voor het zware grondwerk niet vast te zitten. Veel modder, veel plekken waar we tijdens het algemeen werk deels in wegzakten in nog zachte aarde. Maar het is klaar, althans het grote werk, althans voor dit moment.

 

 

Wat is er gebeurd?


• Het grasperk rond het insectenmonument is afgegraven en uitgebreid.
• Het grasperk bij de diabolo is afgegraven, hier is een bloemzaadmengsel (eenjarigen) ingezaaid.
• Het moeras is uitgebreid met een kleine strook.
• Overal zijn nieuwe trottoirbanden gelegd.

 

 

Wat gaat gebeuren?

 

• Op 21 maart wordt het perk rond het insectenmonument beplant, organisatie werkgroep Natuurlijk Tuinieren.

 

Werkgroep herinrichting voorterrein

 

Foto's Lieke Beijlsmit

 

foto

 

foto foto

foto foto

 

 

^

 


 

12-11-2018

 

De werkgroep Voorterrein werkt in opdracht van het bestuur drie varianten uit voor de herinrichting van het voorterrein, in verband met de aanstaande kap van acht populieren en de sloop van de oude winkel.
Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van 10-11-2018 was er een inloopochtend in het grote clubhuis. Daar gaven we uitleg en tuinders konden ideeën en suggusties aanleveren. Die nemen we mee en uiteindelijk wordt een definitief plan gepresenteerd in de ledenvergadering van het voorjaar 2019.

 

Hieronder kunt u de drie varianten downloaden (klik op de rode teksten).

 

(november 2018)

 

1 - behoudend

2 - vernieuwend

3 - revolutionair

 

Diverse stukken over het voorterrein die u kunt downloaden:

 

(mei 2018)

 

Voorterrein - De drie varianten

Voorterrein - Algemene Uitgangspunten

 

Bijlage 1 - Checklist gebouwbewonend soorten

Bijlage 2 - Natuur in en om Klein Dantzig

Bijlage 3 - Bomen geschikt voor herplanting

Bijlage 4 - Moeras Met Natuurvriendelijk Oever

 

 

Wat foto's van het voorterrein door de jaren heen. Het gebouw waar nu de winkel zit is al helemaal gerenoveerd.

 

foto

 

foto

 

foto

 

foto

 

foto

 

 

^

 

 

© Klein Dantzig & webdesign Janet Witte

Volkstuinencomplex Klein Dantzig | Kamerlingh Onneslaan 19 | 1097 DE Amsterdam